Wat is BMT?

BMT is een veelzijdig systeem voor het vastleggen en bewaken van procesgebonden taken en afspraken. Startpunt of trigger kan een vergadering, een event, telefoon, brief of email zijn. Het proces kan beperkt zijn tot één enkele afdeling of zich vertakken door heel uw organisatie.

Door specifiek toewijzen en actief monitoren worden de verantwoordelijkheden duidelijk en de voortgang helder.

De proceseigenaar plaatst de verantwoordelijkheden daar waar ze thuishoren maar blijft zelf centraal het overzicht behouden. Slimme algoritmes berekenen automatisch eindtermijn en eventuele tussenstappen en sturen tijdig reminders uit wanneer termijnen niet gehaald dreigen te worden. Managementinformatie biedt inzicht in waar de afhandeling vertraging oploopt en helpt u zo het proces te optmaliseren. Altijd in control. 

 

 

Voor Wie is BMT?

 

BMT kan gebruikt worden in elke organisatie waar bewaken van afspraken, termijnen en/of momenten onderdeel van het bedrijfsproces is. Het maakt hierbij niet uit hoe complex of eenvoudig de bedrijfsprocessen zijn. Door het groeiend aantal modules en de mogelijkheid van maatwerk kan BMT ook uw organisatie efficiënter maken. BMT is een gebruiksvriendelijke tool waarmee uw organisatie niet alleen tijd en geld bespaart, maar ook sneller en doeltreffender kan reageren op de dynamiek van de markt waarbinnen het opereert.

shutterstock_104968985

alle

Modules


Basismodule

De basismodule is het hart van BMT. Het bestaat onder andere uit de dynamische werklijst, geeft de mogelijkheid tot invoer en zorgt voor het bepalen van de rollen aan de hand van de inlognaam op het bedrijfsnetwerk. Verder voorziet de basismodule in configuratieopties voor gebruikers en applicatiebeheerders. De basismodule is het startpunt van elke gebruiker van BMT. Een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk geheel om het iedereen makkelijker te maken zijn dagelijkse werkzaamheden volgens afspraak uit te voeren en onderling gemaakte afspraken nog eens na te kijken.


JZ module

De JZ module is de module voor het bewaken van bezwaren en beroepen binnen afdelingen Juridische Zaken. Mede door de wet "dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen" kan deze module u veel geld besparen. De JZ module geeft precies inzicht waar een bezwaar zich in het proces bevindt en kan hiermee eventuele stagnatie signaleren. Achteraf kan door krachtige management informatie het proces geëvalueerd worden. Simpel en snel.


Klachten module

Klachten, u voorkomt ze liever. Maar als ze er dan toch zijn is het zaak ze goed af te handelen en uw klanten het gevoel geven dat ze gehoord worden. De BMT klachtenmodule is speciaal ingericht om te kunnen voldoen aan alle eisen die een modere klachtenprocedure stelt. Informele afhandeling, formele afhandeling, uitgebreide stand van zaken en uiteraard alle notificaties en management informatie functies vanuit de basismodule. Deze module is onder andere succesvol ingezet bij de klachtenprocedure van gemeente Amsterdam.  


Eventsmodule

Ook voor evenementen kan BMT perfect ingezet worden om alle benodigde acties te plannen, bewaken en evalueren. Omdat evenementen vaak terugkerend zijn kunnen er standaardacties bepaald worden die met 1 druk op de knop opnieuw gepland en toegewezen kunnen worden. Er belandt ruim op tijd een bericht in de inbox van de verantwoordelijke medewerker om deze te herinneren aan de actie die uitgevoerd moet worden. Hierdoor komt de voortgang van het evenement nooit in gevaar doordat er altijd een overzicht gemaakt kan worden van de status van alle acties binnen het evenement.


Agenda module

De Agenda module is de basis voor het digitaal voorbereiden van een vergadering. In plaats van een agenda maken in uw tekstverwerker maakt u deze in BMT. Standaard worden er de meest voorkomende agendapunten toegevoegd. Deze kunt u uiteraard aanpassen aan uw bedrijfsstandaarden. Een ander voordeel van de digitale agenda is dat er direct aangegeven kan worden wat het doel, de eigenaar en de streefdatum van de agendapunten zijn zodat BMT deze punten direct kan gaan monitoren na de beslissingen en afspraken die gemaakt zijn tijdens vergadering. Geen dubbele invoer en dus efficienter werken. U kunt de agenda printen, gebruik maken van een laptop of van de binnenkort te lanceren iPad module. Zo kunt u tijdens de vergadering direct alle afspraken vastleggen en kan de monitoring direct starten. BMT maakt zelfs uw notulen! Nu BMT uw agenda kent, uw gemaakte afspraken verwerkt heeft en weet wie, wat, wanneer moet doen kan BMT het maken van de notulen uit handen nemen. Geen lange verhalen met elk woord gespeld, maar duidelijke actie- en besluiten lijsten. Dynamisch! Elke deelnemer aan de vergadering kan snel zien wat haar of zijn actiepunten zijn. Maar ook een overzicht per agendapunt en alle acties overzichtelijk op een rij ontbreken niet. De agenda module is het perfecte startpunt voor het nieuwe werken.


Politieke module

Politieke vergaderingen zijn complexer dan ‘gewone’ vergaderingen. Deels is dat omdat er naast bijvoorbeeld de wethouder of minister ook een uitvoerend verantwoordelijke is: De verantwoordelijke manager (afdelingshoofd of directielid). Daarnaast heeft men in politieke vergaderingen vaak  ook te maken met de scheiding tussen bestuur (bijvoorbeeld het college van B&W) en controle (bijvoorbeeld de gemeenteraad). BMT ‘politiek’ ondersteunt deze complexe vergaderingen door zeer uitgebreide scheiding van rollen en rechten, en extra velden voor de politiek verantwoordelijke en de betrokken partijen.  
over

Gov4all

Marc Dehond, oprichter van Gov4all en bedenker van BMT. Begonnen als technisch brein bij Stadsdeel Amsterdam Osdorp. Nu mede-eigenaar, programmeur en procesconsultant. Marc heeft zich in het verleden bezig gehouden met diverse projecten en was werkzaam op het gebied informatie- en bedrijfsanalyse; evenals informatiemanagement en projectleiding.
marc Marc Dehond Oprichter gov4all
Sander van den Brakel, sinds 2008 mede-eigenaar van Gov4all. Nu programmeur en projectleider bij systeemimplementaties. Sander heeft een technische en interim achtergrond in diverse organisaties en werkt sinds 2001 als zzp'er in de kantoorautomatisering.
profilep[ic Sander van den Brakel Mede eigenaar
contact

Neem contact op